Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Fakulteti
Institucije
Foto galerija
Novosti
Oglasna tabla
Linkovi
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (39,33 KB)


BH Telecom

Objavljeno: 2. nov 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 735 puta
Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101-2315/17 i broj: 101-2316/17 od 26. 10. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje KONKURS za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima- organizacionim jedinicama  Univerziteta  „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz". 
Objavljeno: 5. okt 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 577 puta
 
Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-544/17 od 5.10.2017. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine.


Objavljeno: 3. okt 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 922 puta
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: : 101-2080/17  i broj:101-2081/17 od 2. 10. 2017.   godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje K O N K U R S za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima-organizacionim jedinicama Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".

Objavljeno: 7. dec 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 131 puta
Na osnovu Odluke Senata broj: 101- 2623/17 od  30. 11. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA za izbor saradnika u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Sportovi" na odsjeku za sport  Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemala Bijedić" u Mostaru

Objavljeno: 5. dec 2017. | Kategorija: Projekti | Pogledano: 154 puta
Sastanak konzorcijuma projekta "Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustavama u Bosni i Hercegovini" (skraćeno STINT) u okviru Erasmus+ programa je održan od 28.11.2017 do 30.11.2017. godine na Univerzitetu u Zenici. 
Objavljeno: 1. dec 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 190 puta
Na današnoj četvrtoj, vanrednoj, sjednici RKBiH/RZBiH/PKБiН u prostorijama Rektorata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, održan je sastanak sa ambasadorom Lars-Gunnar Wigemarkom, šefom delegacije Evropske unije u BiH na temu "Trenutno stanje i problemi kojima je opterećeno visoko obrazovanje u BiH".
Objavljeno: 30. nov 2017. | Kategorija: Projekti | Pogledano: 218 puta
U srijedu, 29.11. 2017. godine je na Ekonomskom fakultetu  Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru održan Info dan projekta CULTURWB  ("Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim nasljeđem i kulturnim turizmom"). Cilj održavanja Info dana je bio da se nastavno i administrativno osoblje Univerziteta te studenti upoznaju sa ciljevima, rezultatima i važnošću CULTURWB projekta.
Objavljeno: 26. okt 2017. | Kategorija: Projekti | Pogledano: 431 puta
U sklopu međunarodnog projekta „Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini" (Strenghtening of Internationalization in Bosnia and Herzegovina Higher Education-STINT) u periodu od 17.10.2017. godine do 21.10.2017.godine na Buckinghamshire New Univerzitetu Uxbridge, London, održana je treća radionica o internacionalizaciji visokoškolskih ustanova.
Objavljeno: 24. okt 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 655 puta
U srijedu  18.10.2017 u Amfiteatru I Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedic" u Mostaru održan je Dan međunarodne saradnje. Preko 100 studenata i nastavnika je imalo priliku upoznati se sa programima mobilnosti po kojima studenti i uposlenici Univerziteta mogu da ostvare pravo na mobilnost. Prezentovani su Erasmus+, CEEPUS i Mevlana program razmjene.