Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Fakulteti
Institucije
Foto galerija
Novosti
Oglasna tabla
Linkovi
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (38,06 KB)


BH Telecom

Objavljeno: 11. jan 2018. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 350 puta
Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, članom 19. tačkom 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Senata o raspisivanju konkursa broj: 101 - 2908/17od 28. 12. 2017. godine, na prijedlog organizacionih jedinica Univerziteta, a u skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje
Objavljeno: 11. jan 2018. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 802 puta
Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru i Odlukama Senata, broj: 101-1015/17 od 27. 4. 2017. godine i broj: 101-1263/17 od 26. 05. 2017. godine, Odluke Upravnog odbora Univerziteta broj: 100 - 668/15 od 28. 5. 2015. godine i Odlukom Senata broj: 101 - 2897 /17 od 28.12.2017. godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje
Objavljeno: 11. jan 2018. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 251 puta
Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru, a odnoseći se na Odluke Senata o raspisivanju konkursa broj: 101 - 2906 /17 i broj: 101 - 2907/17 od 28. 12. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje
Objavljeno: 3. jan 2018. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 319 puta
Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova od 49. do 52. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa Odlukom Senata, broj: 101-2894 /17 od 28 . 12. 2017. godine,  Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje K O N K U R S za izbor Rektora  Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".

Objavljeno: 11. jan 2018. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 100 puta
Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-37/18 od 9.1.2018. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje
Objavljeno: 26. dec 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 292 puta
Nje. E. Zerrin Kandemir, nova Generalna konzulica Republike Turske u Mostaru, danas je posjetila Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru. Generalnu konzulicu  primili su rektor Univerziteta prof. dr. Sead Pašić, prorektor za međunarodnu saradnju, prof. dr. Maja Kazazić i Generalni sekretar Univerziteta  gđa. Sanda Jelin Kajan dipl. iur.
Objavljeno: 21. dec 2017. | Kategorija: Projekti | Pogledano: 607 puta
U sklopu realizacije Erasmus+ projekta CULTURWB (Jačanje kapaciteta za promjene u
turizmu na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim naslijeđem i kulturnim turizmom) kojeg finansira Evropska komisija, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje POZIV za upis kandidata / polaznika programa cjeloživotnog učenja iz oblasti kulturnog turizma. 
Poziv u prilogu:
Objavljeno: 21. dec 2017. | Kategorija: Projekti | Pogledano: 252 puta
U Centru za kulturu grada Mostara je 20.12.2017. godine održana radionica u okviru Erasmus+ projekta  CULTURWB ("Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim naslijeđem i kulturnim turizmom"). 
Cilj održavanja radionice je bio upoznati prisutne sa ciljevima, rezultatima i važnošću CULTURWB projekta te predstaviti programe cjeloživotnog učenja iz oblasti kulturnog turizma koji će biti održani na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru u januaru 2018. godine.
Objavljeno: 20. dec 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 248 puta
Od 14. do 15.12. 2017. na Univerzitetu u Banjoj Luci održan je redovan sastanak u sklopu Erasmus+ projekta izgradnje kapaciteta KLABS (Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments).
Objavljeno: 7. dec 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 378 puta
Na osnovu Odluke Senata broj: 101- 2623/17 od  30. 11. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA za izbor saradnika u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Sportovi" na odsjeku za sport  Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemala Bijedić" u Mostaru