GDC 2017 - Mostar
Objavljeno: 14. jul 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 774 puta
U ime organizacionog odbora, zadovoljstvo nam je pozvati Vas da učestvujete na Trećoj međunarodnoj konferenciji Green Design Conference (GCD2017), o održivim gradovima, objektima i proizvodima, koja će se održati u Mostaru (BiH) od 04. do 07. oktobra, kao dio međunarodnog Green Design Bienala (sedmog u BiH).

Konferencija je organizirana u suradnji sa EU Horizon 2020 ‘Buildings as Material Banks’ projektom i SGDF, i ima za cilj usklađivanje velikog broja uzajamno povezanih aspekata održivog dizajna gradova, objekata i proizvoda.
 
 
On behalf of Organizing Committee we are pleased to invite you to take part in the Third International Green
Design Conference (GCD2017) on Green Cities, Buildings and Products that will take place in Mostar (Bosnia
and Herzegovina) from 04 October - 07 October 2017 as a part of International Green Design Biennale ( 7th  Green Design event in Bosnia and Herzegovina.

The conference is organized in collaboration with EU Horizon 2020 ‘Buildings as Material Banks’ Project and SGDF, and aims at addressing the many inter-related aspects of green design of cities, buildings and products.

GDC iNVITATION 2017 october.pdf
(1,03 MB)