Novosti

Objavljeno: 2. nov 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 348 puta
Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101-2135/17 i broj: 101-2136/17 od 26. 10. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje KONKURS za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima- organizacionim jedinicama  Univerziteta  „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz". 

Objavljeno: 26. okt 2017. | Kategorija: Projekti | Pogledano: 214 puta
U sklopu međunarodnog projekta „Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini" (Strenghtening of Internationalization in Bosnia and Herzegovina Higher Education-STINT) u periodu od 17.10.2017. godine do 21.10.2017.godine na Buckinghamshire New Univerzitetu Uxbridge, London, održana je treća radionica o internacionalizaciji visokoškolskih ustanova.

Objavljeno: 24. okt 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 404 puta
U srijedu  18.10.2017 u Amfiteatru I Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedic" u Mostaru održan je Dan međunarodne saradnje. Preko 100 studenata i nastavnika je imalo priliku upoznati se sa programima mobilnosti po kojima studenti i uposlenici Univerziteta mogu da ostvare pravo na mobilnost. Prezentovani su Erasmus+, CEEPUS i Mevlana program razmjene.


Objavljeno: 5. okt 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 344 puta
 
Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-544/17 od 5.10.2017. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine.Objavljeno: 3. okt 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 659 puta
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: : 101-2080/17  i broj:101-2081/17 od 2. 10. 2017.   godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje K O N K U R S za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima-organizacionim jedinicama Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".


Objavljeno: 3. okt 2017. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 721 puta
02.10.2017. godine, već tradicionalno, prvog ponedjeljka u mjesecu oktobru održan je brucoški sat u Sportskoj dvorani u sklopu kampusa Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru. Ovom skromnom ceremonijom počela je zvanično nova akademska godina za oko 1100 novih studenata upisanih na oba ciklusa u akademskoj 2017/18. godini na osam fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Studentima su se predstavili rektor, prorektori, dekani, generalni sekretar, predsjednik Unije studenata, te predsjednik Studentske organizacije BEST.

Objavljeno: 25. sep 2017. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 2155 puta
Obavještavaju se studenti, upisani u prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018. godini, na organizacionim jedinicama Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, da će se manifestacija "Brucoški sat" održati u ponedjeljak 02.10.2017. godine, sa početkom u 11:00 sati, u Sportskoj dvorani „Midthat Hujdur-Hujka" u Kampusu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Nakon manifestacije „Brucoški sat" studenti su dužni se uputiti na svoje fakultete/organizacione jedinice, gdje će ih pozdraviti dekani odnosno voditelji studija.

Objavljeno: 25. sep 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 647 puta
Prof. Eick će biti gost predavač na Fakultetu humanističkih nauka, Odsjeku za engleski jezik i književnost. Studenti Odsjeka za engleski jezik i književnost će takođe imati priliku da slušaju predavanja Michael J. Poage-a, koji na Univerzitetu boravi u okviru programa Poets in Residence.

Objavljeno: 18. sep 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 906 puta
Sredstva za ove namjene u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova BiH za 2017.godinu na poziciji "Tekući transferi i grantovi". Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti nauke putem javnоg konkursa i u skladu s kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima. Najmanji iznos sredstava koji se može dodjeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 BAM a maksimalni do 30.000,00 BAM.

Objavljeno: 14. sep 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 377 puta
Univerzitet u Ljubljani bio je od 11.09. do 13.09.2017. domaćin sastanka partnera u okviru Erasmus+ projekta KLABS (Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments). Univerzitet "Džemal Bijedić” u Mostaru je partner na ovom projektu i u Sloveniji UNMO su predstavljali prof.dr. Elvir Zlomušica, prof.dr. Sead Pašić i prof.dr. Maja Popovac, prof.dr. Merima Isović i doc.dr. Zanin Vejzović.