Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (40,34 KB)


BH Telecom
Javni konkurs MCP BiH za dodjelu sredstava iz granta
Objavljeno: 18. sep 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 1614 puta
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2017. godinu kojom su utvrđeni kriteriji i druga pitanja vezana za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2017. godinu.

Sredstva za ove namjene u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova BiH za 2017.godinu na poziciji "Tekući transferi i grantovi".

Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti nauke putem javnоg konkursa i u skladu s kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodjeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 BAM a maksimalni do 30.000,00 BAM.

Odluka i sve ostale informacije na:
http://www.mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=8417&langTag=bs-BA

Potrebna dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti, istim redoslijedom kako je to gore navedeno,  isključivo putem pošte Ministarstvu, sa naznakom: „Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta, „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstav iz fonda H2020" za 2017. godinu, Ministarstvo civilnih poslova, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo" Javni konkurs je otvoren do 05.10. 2017. godine. 

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja javnog konkursa neće se prihvatiti. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje


 
eduroam